Temperatura

(Naredirek gikan sa °C)

Ang temperatura mipasabot sa kainiton o kabugnawon sa usa ka butang; ang mas init mopasabot sa mas taas nga temperatura samtang ang mas bugnaw mopasabot sa mas ubos nga temperatura. Ang temperatura resulta sa enerhiya nga hinungdan sa paglihok sa mga particle sa usa ka butang. Mahimo pod mopasabot ang temperatura sa physical property nga magpaila sa padulngan sa kainit sa tunga sa duha ka butang nga anaa sa thermal contact. Kon wala'y heat flow nga mopatigayon, ang duha ka butang managsama ang temperatura.

Thermometer

Ang hemperatura mahimong masukod pinaagi sa termometro nga mahimong masukod sa nagkalainlain nga mga sukdanan sa temperatura. Sa kasagaran sa mga nasod sa kalibotan, (gawas sa Estados Unidos, Jamaica, ug uban pa nga mga kanasoran), ang degree Celsius ang gigamit sa kasagaran nga pagsukod sa temperatura. Ang kinatibuk-an sa sa scientific world (lakip ang U.S.) maggamit sa Celsius sa pagsukod sa temperatura ug sa kelvin sa pagsukod sa termodaynamikong temperatura, nga sama ra sa Celsius nga gipaubos aron 0 K= -273.15 °C, o absolute zero kun hingpit nga sero. Kadaghanan sa mga natad sa inhenyero sa E.U., labi na kadtong mga makabag-o, maggamit usab sa kelvin ug Celsius. Apan, ang Estados Unidos ang nag-inusara nga pang-unang nasod nga ang Fahrenheit gigamit sa kadaghanan sa mga katawhan, industriya, popular meteorology, ug sa gobyerno. Uban usab nga mga natad sa inhenyero sa Estados Unidos naggamit usab sa Rankine scale sa thermodynamic-related disciples sama sa pagkasunog.

Batakang pagtan-aw usba

Ang temperatura sukod sa kainit ug kabugnaw sa usa ka butang, apan ang kinadalian nga paagi sa pagsukod niini, paghikap, dili masaligan, bunga sa phenomenon sa mabati nga tempereture sa hangin, nga mausab sa nagkalainlain nga degree gikan sa matuod nga temperatura.