Ang 1938 maoy usa ka komun nga tuig nga nagsugod sa Sabado sa kalendaryong Gregoryano.