2015 (MMXV) mao ang kasamtangan nga tuig, ug mao ang usa ka komon nga tuig sugod sa Huwebes sa Gregorian nga kalendaryo (Dominical sulat D), ang 2015th tuig sa Common Era (CE) ug Anno Domini (AD) ngalan, ang ika-15 nga tuig sa 3rd nga milenyo, ang ika-15 nga tuig sa ika-21 nga siglo, ug ang ika-6 nga tuig sa 2010s decade. 2015 nga gitudlo sa International Year sa Kahayag ug sa International Year of Soil sa kan-uman ikawalo nga sesyon sa United Nations General Assembly.