Ang tuig 27 BK usa ka komun nga tuig gisugdan sa Dominggo sa kalendaryong Juliano.

Mga Panghitabo usba