9 mao 8 ug 10 sa taliwala sa usa ka natural nga gidaghanon ug.

9