Abad ang titulo para sa punuang monastiko sa usa ka abadiya kun monasteryo.