Ang abdominal cavity mao ang itaas nga bahin sa abdominopelvic cavity. Nahimutang niini ang tiyan (stomach), spleen, dakong bahin sa gamayng tinai (small intestine), bahin sa dakong tinai (big intestine), pantog (gall bladder), ug atay (liver).