Abdominopelvic cavity

Ang abdominopelvic cavity mao ang cavity sa atubangang bahin sa lawas; kabahin niini ang abdomen ug ang pelvic nga bahin.