Accra mao ang kapital, ug labing dagha'g tawo nga dakbayan sa Ghana. Kini ang administratibo, komunikasyon, ug ekonomikong sentro sa nasod. Labaw sa 70% sa mga pabrika sa Ghana nahimutang sa Greater Accra Region.

Accra