Ang Adlaw mao ang bitoon sa sentro sa Sistemang Solar.