Sa kimika, ang usa ka alasinong kompuwesto (Iningles: salt) maggikan sa neyutralisasyon tali sa usa ka asido ug sa usa ka alkali.

Alasinon

Kinaiya usba

Ang mga alasinong kompuwesto adunay duha ka bahin: usa ka positibong bahin (gitawag og cation) ug usa ka negatibong bahin (gitawag og anion). Ang usa ka alasinong kompuwesto adunay sero nga karga elektrika sa katibuk-an, maoy gitawag og neyutral.
Ang mga cation ug anion gipahugpong pinaagi sa mga inlase alasinon, nga usa ka matang sa elektrostatikong pagkadani.