Para sa uban pang gamit, tan-awa ang Alaska (pagklaro).

Ang Alaska mao ang exclave ug estado sa Estados Unidos sa Amerika, nahimutang sa kasadpan sa Canada, sa pinaka amihanang-kasadpan nga parte sa kontiente sa Amihanang Amerika. Kini ang estado nga adunay labing dako nga arya, ang labing taas nga bukid, labing dako og diperensya sa elebasyon, pinaka-ekstensibo nga wilderness, pinakadaghan og danaw, kabaybayonan, ug wetlands, pero kini ang may pinakagamay og densidad sa populasyon.