Ang Alaska mao ang exclave ug estado sa Tinipong Bansa, nahimutang sa kasadpan sa Kanada, sa pinaka amihanang-kasadpan nga parte sa kontiente sa Amihanang Amerika. Kini ang estado nga adunay labing dako nga arya, ang labing taas nga bukid, labing dako og diperensya sa elebasyon, pinaka-ekstensibo nga wilderness, pinakadaghan og danaw, kabaybayonan, ug wetlands, pero kini ang may pinakagamay og densidad sa populasyon.

Alutiiq Dancer sa Tradisyonal nga Pista sa Garb
Alutiiq Dancer sa Tradisyonal nga Pista sa Garb
Para sa uban pang gamit, tan-awa ang Alaska (pagklaro).