Ang metal sa metal, usa ka eutectic, low turing point alloy sa bismuth, tingga, lata, ug cadmium.
Ang metal sa metal, usa ka eutectic, low turing point alloy sa bismuth, tingga, lata, ug cadmium.
  1. REDIRECT Alloi