Ang almendra maoy liso sa kahoy nga ginatawag nga almendro (Prunus dulcis) nga lumad sa Iran.

Mga hilaw nga almendra