Hikting yuta ang Amerika Sentral nagudtong sa Habagatang Amerika ug Amihanang Amerika, taliwala sa Kadagatang Pasipiko ug Kadagatang Atlantiko.

Ang mga nasud sa Amerika Sentral: