Ang sulat sa dingding

Ang sulat sa dingding maoy ekspresyon nga kalaglagan kun kagul-anan ang pasabot. Kini naggikan sa Basahon ni Daniel.

Ang pangilin ni Belsasar (1635), ni Rembrandt

KatitikanUsba

Kini gigamit ni Simoun sa El filibusterismo ni José Rizal.[1]

Mga reperensyaUsba

  1. Naglabay si Simoun og nota sa mga dinapit sa minyo nina Juanito Peláez ug Paulita Gómez nga Mane Thecel Phares. —Juan Crisóstomo Ibarra.