Ang Angga sa esport usa kani ka opisyal nga pangalan nga ginagamit sa usa ka tulunghaan para kini mailhan sa mga nagkalain-laing esports nga paga-apilan niini.