Si Papa San Aniceto mao ang Santo Papa sa Simbahang Romano katoliko niadtong 154 hangtod 167 (ang talaan sa Batikano nagtala sa mga tuig 150 o 157 hangtod 153 o 168). Ang iyang pangalan, sa Griniyego nagpasabot og "wala mapildi". Siya usa ka Syriano gikan sa dakbayan sa Emesa (karon Homs), Syria.

San Aniceto
Tinuod nga ngalan Aniceto
Nagsugod ang Termino 154
Nahuman ang Termino Abril 17, 167
Gipulihan Pio I
Mipuli Sotero
Natawo ???
Emesa, Syria
Namatay Abril 17, 167
Roma, Italya

Sumala ni San Irenaeus, nahitabo sa iyang papasiya ang pagbisita ni San Policarpio sa Smyrna, usa ka tinun-an ni San Juan Ebanghelista, didto sa Simbahan sa Roma. Si San Policarpio ug San Aniceto naghisgot bahin sa kasaulogan sa Pagkabanhaw. Si Policarpio ug ang iyang Simbahan nagsaulog sa paglansang sa krus inig ka abot sa ikanapulog-upat ka adlaw sa Nisan, nga motakdo sa Pesach o pagsalyo. Ang adlaw sa semana dili importante didto sa silangan. Sa laing bahin, ang Romanhong Simbahan nagsaulog sa Pasko sa Pagkabanhaw inig ka Dominggo, ang adlaw sa semana nga nabanhaw si Kristo.