Sa banay, ang apohan mao ang ginikanan sa ginikanan. Ang lolo mao ang amahan sa amahan, ug lola ang pulong kon babaye.