Si Archimedes (o Arquimedes) nga taga-Siracusa usa ka karaang Griyego mga matematiko, pisiko, astronomo ug enhinyiro. Giila siya isip usa mga nahiunang siyentipiko sa karaang panahon. Sa pisika, siya ang mihimo sa pundasyon sa idrostatiko (hydrostatics) ug sa pag-esplikar sa prinsipyo sa lever. Ilado siya sa pagsinggit og Eureka sa dihang nadiskubre niya ang penomenon nga nailhan karong prinsipyo ni Archimedes (Archimedes' principle).

Archimedes