Ang Ingles nga bersiyon ning maong panid mahimo mong mahubad ngadto sa Binisayang Sinugboanon.


Ang balak usa ka porma sa arte diin ang mga pulong maoy gigamit alang sa katahom puno sa, o ilis sa kahulogan.

Pamalak sa Sinugboanon

Ang kinaunahang balak nga napatik sa pinulongang Binisaya Sinugboanong mao ang usa ka soneto nga nag-ulohan og "Soneto sa Pagdayeg can Santa María Guijapon Virgen" nga tinagik sa usa ka rekolektong Katsilang pari nga si Tomas de San Geronimo. Kining maong balak migawas dihang mitaliwan na ang tagsulat sa 1686. Napatik kini sa basahong Práctica del Catecismo Romano y Doctrina Cristiana (1731).