Bangyaw sa Pilipinas

Ang bandera sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo ang nakahunahuna mubuhat. Si Marcela Agoncillo, ang anak niya ngasi lorenza ug angpag. Umangkon ni Rizal nga si Delfina Herbosa de natividad ang nagtahi sa unang bandera sa Pilipinas didto sa Hong Kong ...

Kahulugan sa mga color sa flag sa Pilipinas.

Puwa-sa pagtinabangay.

Blue-sa kagawasan.

Puti-parihas ug pag tan aw ang tanan.