Ang bantogang budaya mao'y kultura nga mga ganahan sa mga kinatibuk-ang mga masa sa katawhan.