Ang Barcelona mao ang kapital sa ug labing dako nga dakbayan sa Espanya. Ang dakbayan nahimutang sa sapa sa Madrid sa sentro sa nasod, natung-an sa mga komunidad autonoma sa Catalunya.