Ang barkong insignya mao ang primerong barko sa usa ka grupo.