Ang bas (sa kinaraan omnibas, multibas, o awtobas) maoy usa ka behikulong pangdalan alang sa pagsakay og mga pasahero. Ang mga bas adunay kapasidad nga hangtod 300 ka pasahero. Ang labing komun nga matang sa bas mao ang single-decker, ang mas dagha'g karga sa double-decker, ang mas dyutay sa midibas ug minibas. Ang mga bas gigamit sa nakaeskedyul nga transportasyon, transportasyon sa tulunghaan, pribadong gamit, turismo; ang promosyonal nga bas ginagamit sa politikal nga pangampanya ug uban pa.

ordinaryong bas
Benz-Omnibus, 1896

Ang de-karwahe kun gigamita'g kabayo nga bas gigamit sugod 1820, gisundan sa bas nga de-bapor (steam bus)sa tuig 1830 ug elektrikal nga troleybas sa tuig 1882. Sa kasamtangan ang mga bas migamit og makinang may kombusyong internal sugod 1895.