Ang Betty Boop sa usa ka wala Bimbo nga Max Fleischer sa mga Grim Natwick.

Betty-boop-opening-title.jpg