Billboard (balahanan)

balahananong pangmusika

Ang Billboard usa ka balahanong nagapatik matag pitlaw. Kini aduna'y daghang mga artikulo bahin sa musika ug kalingawan. Naa pu'y mga balita bahin sa tsart (sa mga alawiton) niini.

Ang tatak gigamit sukad tuig 2013

Gisugdan ang Billboard 'niadtong 1894. Gipanag-iyahan kini ni John Donaldson, ug gibaligya niya kini ngadto kang James Hennegan niadtong tuig 1900.