Hi Birhen sa Guadalupe nga kalagdaan Simbahang Katoliko sa paggamit nga imbes Basilika sa Guadalupe nga Mehiko.