Ang bola-bola usa ka pagkaon nga gikan sa gilingin nga ginaling nga karne. Usa kini ka sud-an nga isuwa sa kan-on matag kaon. Ang pangan gikan sa bola, usa ka lingin nga himan. Ang pagbalik-balik sa "bola" mipasabot nga di kini tinuod nga bola apan sama sa dagway niini.