Ang Bratislava ang kapital sa Slovakia ug ang labing dako nga dakbayan sa maong nasod (populasyon mga 425,000). Ang Bratislava nahimutang sa habagatang-kasadpan sa Slovakia, ug napikas sa Sapang Danube. Kini lang ang nag-inusarang nasodnong kapital nga adunay utlanan sa duha ka nasod, sa Awstriya ug Hungary.

Bratislava
Bratislava