Ang California mao kinadak-ang estado sa Tinipong Bansa, nahimutang sa amihanang sa Oregon, sidlakan sa Nevada, habagatan sa Arizona ang base sa kamulupyohan, ug ang ikaduhang kinadaghanang tawo nga dakbayan sa Los Angeles. Sacramento ang ulohan sa estado.

Mga hulagway sa dapitUsba