Ang DXIC (711 kHz Iligan) usa ka AM estasyon sa Radio Mindanao Network