Ang Dagat nga Amihanan (Iningles: North Sea) usa ka gamay nga dagat sa Kalawrang Atlantikhon nga nahimutang sa Uropanhong lankob-baybayon (European continental shelf). Ang Norwega ug Denmark maoy utlanan sa sidlakanhong baybayon niini, Eskotiya ug Inglatera sa kasadpan, ug Alemanya, Olandres, Belhika ug Pransya sa habagatan. Ang Dagat nga Amihanan kapin sa 600 milyas kalapad paamihanan-habagatan ug 350 milyas pakasadpan-sidlajan. Naglangkob siya og 222,000 milyas kwadrados. Daghan sa mga kasapaan sa Uropa niini dagata mipahiagos. Niini sab nagdulong ang Dagat Baltiko pinaagi sa Skagerrak ug sa Kattegat, sa Denmark, Norwega, ug Sweden. Sa habagatan, ang Dagat nga Amihanan misumpay sa Atlantikhon pinaagi sa Kip-ot sa Dover ngadto sa Ubay nga La Mancha ug sa amihanan pinaagi sa Dagat Norwega. Usa ning dagata sa labing importante nga dalang pamatigayon sa kalibotan. Ang kalawmon niini mga 100 metros (325 piyes).