MemorabiliaUsba

  • Vietnam
    • Li Gong Yun nadakpan Li sa rehimen, pinaagi sa mga awit sa pagsilyo sa Cochin sa mga Lalawigan sa Hari. 
  • Japan
  • Ang Middle East
    • Ang Fatimid Koran Hakim nagmando sa kalaglagan sa Jerusalem sa tanan nga mga Kristohanong mga simbahan ug sa mga sinagoga.