Ang dominyong publiko mao'y ang literatura, arte, kaalamdag nga gisulat mga pamalaod sa awtor.

Ang tatak