Ang dugo maoy usa ka klase sa bodily fluid (tisyu sa teknikal) nga gitibuok sa likido nga gitawag og plasma nga dugo ug mga selula nga dugo. Ang mga selula nga dugo sa dugo mao ang pulang selula nga dugo (red blood cells, o RBC o erythrocytes), puting selula nga dugo (white blood cells o WBC), apil ang leukocytes ug lymphocytes, ug ang platelets (usab thrombocytes).

pula ang kolor sa dugo

Ang plasma nga dugo gitibuok sa tubig uban ang mga protina, asin ug uban pa; kini mikabat og mga 55% sa dugo by volume. Ang mga mamal dunay pulang dugo, tungod sa hemoglobin.