pagpagawas sa imong "sperm cell" pinaagi sa paglingaw sa kaugalingon.

Ejaculation educational ani.gif