Ang ekonomiya gitibuok sa sistemang ekonomiko sa usa ka nasod o uban lugar; ang trabaho, kapital ug rekursos sa yuta; ug ang produksyon, komersyo, distribusyon, ug pagkonsumo sa mga produkto ug serbisyo sa maong lugar. Ang ekonomiya puyde usab maingon isip limitadong espasyo ug network nga sosyal diin ang mga produkto ug serbisyo gipangbalhinbalhin sumala sa demanda ug suplay pinaagi sa pagbarter o medyo sa pagbalhin nga may balor nga kredit o debit ug gidawat sa maong network.

Ang usa ka ekonomiya mao ang resulta sa mga proseso nga giapilan sa ebolusyong teknolohiko, kasaysayan ug organisasyong sosyal, apil sab ang heyograpiya, rekursong natural, ug ekolohiya.

Mga pakisayran usba