Ang elektron usa ka partikulo nga subatomik, simbolo e− o β-, kansang singil sa kuryente negatibo usa nga bayad sa elementarya. Ang mga electron nahisakop sa una nga henerasyon sa pamilya nga tipik sa lepton, ug sa kadaghanan gihunahuna nga kini mga tipik sa elementarya tungod kay wala sila’y nahibal-an nga mga sangkap o substruktura.

J. J. Thomson
J. J. Thomson