Elemento ang matang sa materyal nga usa lang ka klase ang atom.