Si Elisha Ann Cuthbert (Novembro 30, 1982) mao ang usa ka Kanadalı artista.

Elisha Cuthbert
Cuthbert, 2009