Elizabeth I sa Ingglatera

Si Elizabeth I (ika-7 sa Septyembe 1533–ika-24 sa Marso 1603) mao ang hara sa Ingglatera ug Irlanda gikan ika-17 sa Nobyembre 1558 hangtod sa iyang kamatayon.

Elizabeth I sa Ingglatera