Ang embryo usa ka gipabukalang itlog nga aduna nay hapit mapormang sa sulod.