Pahibalo sa Encyclopedia-Britanicca niadtong 1913.

Ang ensiklopedya usa ka koleksiyon sa mga sinulat kabahin sa tanang sanga sa kaalam. Kasagaran pa-alpabeto ang paghan-ay sa mga artikulo niini, ilabina sa mga sinulat nga bersyon. Apan dili na kini maoy estandard sa mga digital nga bersyon, sama sa Wikipedia, Encarta, ug uban pa.

Kaagi sa EnsiklopediaUsba

Ang ideya sa pagtipon sa tanang sanga sa kaalam ngadto sa usa ka libro nagsugod pa sa kakaraanan. Ang mga unang siyentipiko sama ni Artistotle misulay pagsulat sa ingon, apan napakyas siya. Apan ang usa sa mga nagmalampuson sa pagsulat ug semi-ensiklopedia mao si Pliny ang Maguwang (Unang Siglo), kinsa misulat sa Naturalis Historia o Natural nga Kasaysayan, usa ka sinualt nga gilangkuban ug 37 ka bolyum. Kini maoy usa sa mga labing ginamit nga sinulat niadtong Panahong Medyibal.

Ang unang Kristyano nga ensiklopedia mao ang Institutiones ni Cassiodorus niadtong 636, nga mao ang usa sa labing gibasang ensiklopedia sa Sayong Panahong Medyibal. Ang Bibliotheca ni Patriarka Photius (ika-9 Siglo) maoy unang sinulat nga Byzantino nga matawag ug ensiklopedya.


Mga popular nga ensiklopedyaUsba