Estasyong United Nations (Lineyang Dalag) - Other languages