Alemanya (Inaleman: Deutschland) mao ang nasod sa Uropa Sentral, sa Kasadpang Uropa. Kini nga nasod kay apil sa Unyong Europeo (EU), Berlin ang iyang kaulohan. Kini ang may kinadak-ang ekonomiya sa Uropa. Gipalibutan kini sa hilagang dagat.

Bangyaw
Timailhan
Nahimutangan