Ang Ginoo (Iningles: god, lord, master) mao ang usa ka ngalan nga o titulo sa pagtahod sa usa ka tawo uban sa harianong dugo. Kini gigamit sa buhis sa Dios, ang Hari, ang tag-iya sa sa Manor, Baron, ang anak nga lalake sa mga pangulo o maghuhukom sa United Kingdom. Nga may kalabutan sa ang-ang sa mga tawo, dominante, nagaluntad nga, labaw nga gahum o pagmando sa ibabaw sa mga komon nga tawo nga usa ka agalon, nailhan usab ingon sa usa ka batid nga instructor tungod kay siya adunay gahum o kontrol sa uban. Kon gamiton uban sa Dios, kini sa pagpadayag sa Dios adunay gahum sa ibabaw sa tanan nga mga butang. Usab nga gitawag sa Ginoong Hesus sa iyang mga sumusunod, sama sa iyang unang mga tinun-an, mao nga giisip si Jesus adunay gahum ibabaw sa tanan nga mga butang.