Ang Ginoo (Iningles: god, lord, master) usa ka ngalan o ulohan sa pagtahod ngadto's usa ka tawo nga dunay harianong dugo. Gigamit pagtawag sa Dios, ang Hari; ngadto's tag-iya sa mga Manor nga mga Baron, anaklaki sa mga pangulo o maghuhukom sa United Kingdom nga may kalabotan sa ang-ang sa mga tawo, dominante, nagabaton og gahom o pagmando ibabaw sa mga komon nga tawo isip usa ka agalon; maingon gigamit usab ngadto's giisip nga usa ka batid nga instruktor tungod kay duna siyay gahom o kontrol sa uban. Kon gamiton ngadto's Dios, kini sa pagpadayag sa Dios isip dunay gahom labaw sa tana'ng butang. Maingon 'sab, gigamit nga tawag kang Ginoong Hesus sa iyang mga sumusunod, samas iyang unang mga tinun-an, hinungdang giisip si Hesus nga dunay gahom ibabaw sa tana'ng butang.

Sir Thomas Roardgridge, 1st Barion, kansang katungod sa paggamit sa 'sir' nga nakuha gikan sa iyang posisyon ingon nga si Barion