Habagatan (usahay sur o timog) ang usa sa upat nga mga direksiyong kardinal nga gamiton para mahibaloan kon asa dapit ang usa ka lugar. Kini nagarumbo sukwahi sa amihanan. Sa kalibotan o globo, ang habagatan ang direksiyon nga nagatudlo sa South Pole nga nahimutang sa Antarctica.

kompas nga nagpakita sa mga direksiyong kardinal

Gikan ang pulong habagatan sa tawag sa hanging monson nga habagat nga mohapak sa Pilipinas gikan sa timog, Southwest monsoon sa Iningles.

Ang laing tulo pa nga mga direksiyon mao ang amihanan, sidlakan, ug kasadpan.