Ang mga sinulat nga piksiyonal kun handurawat naglakip sa mga sugilambong ug mubong sugilanon. Lakip usab sa piksiyon ang mga komiks, sine, ug mga dagitabnong dula. Ang mga sinulat nga piksiyonal dili kinahanglang kompletong naggamit sa mga hinimo-himong panghitabo; mahimo usab nga gamitong reperensiya ang mga aktuwal nga panghitabo.

Mga kategoriya sa piksiyon

usba

Mga klase sa piksiyonal nga sinulat:

 • Flash fiction - usa ka sinulat nga dili moabot sa 2,000 ka mga pulong; 1,000 sa uban. Matod ni Edgar Godin ang usa ka flash fiction kinahanglang mahuman sa dili pa mahurot ang usa ka istik nga sigarilyo. Ang sugilanong Bunyag nga nalakip sa Budaya pananglitan sa usa ka Sinugboanong flash fiction.
 • Mubong sugilanon - gikan sa 2,000 ngadto sa 7,500 ka mga pulong. Ang usa ka mubong sugilanon nagpokus sa usa ka panghitabo sa usa ka karakter o pundok sa mga karakter sa usa ka hamubong panahon.
 • Sugilambong - sagad gitibuok sa serye sa mga anib, naghisgot sa mga panghitabo sa kinabuhi sa mga karakter sa paglabay sa panahon. Gikan sa 20 ngadto sa 50 ka mga karakter ang sagad nga gitas-on sa usa ka nobela.
  • Mubong sugilambon - usa ka nobela nga mubo ra aron mahimong kompletong nobela apan taas ra usab para mahimong mubong sugilanon. Sagad gikan sa 5 ngadto sa 12 ka mga anib.
 • Epiko - usa ka serye sa mga nobela. Ang nobela ni Gremer Chan Reyes nga Ang Ugma Walay Pag-abot nga giserye sa Bisaya Magasin usa ka pananglit sa epiko. (Kini may pito ka bolyum.)

Mga elemento sa piksiyon

usba
 • karakter - ang mga tawo sa sugilanon
  • bida - ang nagadala sa sugilanon, kang kinsang kinabuhi maoy sentro
  • kontrabida - ang tawong nakapugong sa mga tinguha sa bida
  • diyalogo - ang panagtabi-tabi sa mga karakter
 • komplikto - ang panagsumpaki sa mga karakter diha sa sugilanon
 • plot - ang mga serye sa panghitabo diha sa sugilanon
 • punto de bista - ang perspectibo sa nagsugilon sa sugilanon
 • esena - usa ka panghitabo sulod sa sugilanon
 • setting - ang dapit nga nahitaboan ug ang panahon sa sugilanon
 • istruktura - ang pagkahan-ay sa mga elemento
 • tema (piksyon) - ang konsepto sa sugilanon, pananglitan, gugma, kasilag, ubp.
 • tono (piksyon) - ang paningog sa magsusulat diha sa sugilanon: masuk-anon, malipayon, ubp.

Tan-awa usab

usba